Villkor för underhållsservice - JS Energi, Värmepumpslandslaget

Avtalets parter

Avtalet ingås mellan Leverantören (JS Energi Service AB, orgnr: 556998-5830) och Kunden (den part som köper tjänsten av Leverantören)

Avtalets syfte och omfattning

Vid beställning av Underhållsservice från JS Energi accepterar kunden villkoren som anges i detta avtalet. 

Avtalet omfattas service av värmepumpsanläggning enligt protokoll nedan om inget annat har överenskommits. 

Frånluftsvärmepump underhållsservice
Protokoll Frånluftsvärmepumpar Underhållsservice

Luft/luftvärmepump underhållsservice
Protokoll Luftvärmepumpar Underhållsservice

Luft/Vatten värmepumpar underhållsservice
Protokoll Luft/Vatten värmepumpar Underhållsservice

Bergvärmepump / Jordvärmepump / Sjövärmepump
Protokoll Vätska/Vatten värmepumpar Underhållsservice

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att Leverantören har tillgång till värmepumpen på överenskommen dag och tidpunkt. Ifall kund inte är möjliggör tillgång till värmepumpen på överenskommen tidpunkt äger Leverantören rätt att debitera en avgift på 625,- inkl moms. 

Leverantörens ansvar

Leverantören ansvarar för att tjänsten utförs enligt protokollet samt på ett fackmannamässigt korrekt vis. 

Leverantören ansvarar för att kontakta kunden inom 2 veckor från mottagen beställning för att komma överens om när underhållsservicen skall utföras. 

Betalningsvillkor

Dessa villkor gäller när tjänsten är köpt och betald via denna hemsida. Vid eventuella faktureringar för åtgärder och annat som Kunden beställer av Leverantören faktureras dessa med 10 dagars betalningstid. 

Ifall kunden önskar använda ROT avdrag för några åtgärder (ROT är ej möjligt att nyttja på Underhållsservice enligt beslut från Skatteverket) skall kunden informera om detta vid beställning av åtgärderna eller tilläggstjänster. 

Leveransområden

I Skåne och Halland levererar vi i hela regionen, medans i Sydvästra Småland kan vi dagsläget endast leverera tjänsten i följande postnummerområde som börjar med: 285, 343 och 341. Om du är osäker, kontakta oss innan köp.