Serviceavtal

Vi på JS Energi har 1000 tals nöjda värmepumpskunder som har serviceavtal på sina värmepumpar. 

Våra serviceavtal finns för 3 olika kunder och olika behov när det 

  • Serviceavtal för privatpersoner är serviceavtal som är anpassade för dig som privatperson och de värmepumpar som man oftast har installerat i villor. 
  • Serviceavtal för fastighetsägare är serviceavtal för dig som äger eller förvaltar kommersiella fastigheter och har behov av specialistkompetens samt att följa de lagar och förordningar som finns för dig. 
  • Serviceavtal för Bostadsrättsföreningar är serviceavtal för er som är en bostadsrättsförening och verkligen vill ha kontroll över värmepumparna samtidigt som ni säkerställer bostadsrättsinnehavarens snabba hjälp och support. 


Serviceavtal Privatpersoner
Serviceavtal kommersiella fastigheterServiceavtal Bostadsrättsföreningar