Villkor för serviceavtal - JS Energi, Värmepumpslandslaget

Avtalets parter

Avtalet ingås mellan Leverantören (JS Energi Service AB, orgnr: 556998-5830) och Kunden (den part som köper tjänsten av Leverantören)

Avtalets syfte och omfattning

Vid beställning av Serviceavtal från JS Energi accepterar kunden villkoren som anges i detta avtalet. Ifall inget annat har avtalats är servicetid helgfria vardagar 8.00-16.30.

TjänstServicenivå
Prioritet 1 kundInnebär att du som kund med serviceavtal alltid skall ha högre prioritet än kunder utan serviceavtal när det gäller tillgång till reservdelar från vårt lager samt prioriteras ur ett tjänsteperspektiv före kunder som inte har serviceavtal.
Årlig underhållsserviceÅrlig underhållsservice som utförs enligt tjänstespecifikationen https://jsserviceavtal.se/sidor/villkor-for-underhallsservice ifall inget annat har avtalats.
OBS! Ingår endast ifall du köper Serviceavtal inkl Underhållsservice
Påbörjad felsökningVid störningar av värmepumpen skall felsökning påbörjas av servicetekniker inom 4 arbetstimmar. Felsökningen kan ske på distans om det anses passande utifrån felets karaktär.
10% rabatt material10% rabatt appliceras på reservdelar, filter och tillbehör till den värmepumpen som omfattas av serviceavtalet. 
10% rabatt arbete10% rabatt appliceras på servicearbete såsom reparation och felsökningstjänster till/på den värmepump som omfattas av serviceavtalet.
Rabatt hos samarbetspartnersSom serviceavtalskund hos JS Energi omfattas du även av rabatter hos våra samarbetspartners. Aktuella rabatter och samarbetspartners hittar du här: https://jsserviceavtal.se/serviceavtal

Avtalets löptid

Avtalet löper 1 år åt gången från dagen då det köptes ifall inget annat har avtalats. Avtalet förlängs med automatik 1 år åt gången ifall avtalet inte har sagts upp 3 månader innan avtalets utgång. 

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att Leverantören har tillgång till värmepumpen på överenskommen dag och tidpunkt. 

Kunden ansvarar för att avropa serviceavtalet vid incidenter till [email protected] eller telefon 020-10 44 11. Kunden skall vid avrop av serviceavtal medverka till att felsöka på distans ifall behov föreligger för att så snabbt som möjligt få igång värme/varmvatten produktion för Kunden. 

Ifall kund inte möjliggör tillgång till värmepumpen på överenskommen tidpunkt äger Leverantören rätt att debitera en avgift på 625,- inkl moms per besök.

Ifall värmepumpen har möjlighet för uppkoppling ansvarar kunden för att Leverantören har tillgång till pumpen på distans för att kunna utföra felsökning och underlätta reperation. 

Leverantörens ansvar

Leverantören ansvarar för att leverera samtliga tjänster i detta avtal enligt avtalade nivåer i detta avtal. 

Leverantören skall i all kommunikation och arbete med och hos kunden utföra arbetet på ett fackmannamässigt vis. 

Leverantören ansvarar för att underhållsservicen utförs enligt protokollet samt på ett fackmannamässigt korrekt vis. 

Priser

Dessa villkor gäller när tjänsten är köpt och betald via denna hemsida. Vid eventuella faktureringar för åtgärder och annat som Kunden beställer av Leverantören faktureras dessa med 10 dagars betalningstid. 

Ifall kunden önskar använda ROT avdrag för några åtgärder (ROT är ej möjligt att nyttja på Underhållsservice enligt beslut från Skatteverket) skall kunden informera om detta vid beställning av åtgärderna eller tilläggstjänster. 

Underhållsservicen ingår i årsavgiften. Allt arbete som sker utanför underhållsservicen på beställning av kund debiteras enligt vid var tid rådande prislista med avtalade rabatter avdragna. 

Vid automatisk förlängning av serviceavtalet enligt "avtalets löptid" ovan faktureras samma summa som gällde föregående period om inte Leverantören senast 2 månader tidigare har aviserat en höjning varpå kunden då har rätt att avsluta avtalet oaktat uppsägningstid. 

Betalningsvillkor

Dessa villkor gäller när tjänsten är köpt och betald via denna hemsida. Vid eventuella faktureringar för åtgärder och annat som Kunden beställer av Leverantören faktureras dessa med 10 dagars betalningstid. 

Ifall kunden önskar använda ROT avdrag för några åtgärder (ROT är ej möjligt att nyttja på Underhållsservice enligt beslut från Skatteverket) skall kunden informera om detta vid beställning av åtgärderna eller tilläggstjänster. 

Vid förlängning av avtalet faktureras den nya månadsavgiften med 10 dagars betalningstid. 

Leverantören äger rätt att vid försenad betalning ta ut lagstadgade påminnelse och förseningsavgifter. Att ej genomföra betalningen friskriver inte kunden från ansvar eller förklarar avtalet ogiltigt. Leverantören äger dock vid försenad betalning eller skuld till Leverantören för annan affär med kund rätt att senarelägga eller neka åtgärd till full betalning har erlagts från Kunden och ingen förfallen skuld till Leverantören föreligger. 

Leveransområden

I Skåne och Halland levererar vi i hela regionen, medans i Sydvästra Småland kan vi dagsläget endast leverera tjänsten i följande postnummerområde som börjar med: 285, 343 och 341. I Blekinge levererar vi från Sölvesborg till och med Karlskrona, tyvärr kan vi i dagsläget inte leverera öster om Karlskrona. Om du är osäker ifall vi kan leverera i ditt område, kontakta oss gärna innan köp.